Монографії, патенти

Підручники і посібники

Черкашин С. І., Росоловська С. О., Лучинський В. М., Стаханський О. О., Щерба В. В., Цвинтарний А. В.,

Карнківський А. В., Пясецька Л. В., Гаврисьо В. А., Ребуха Л. В.

"Пропедевтика ортопедичної стоматології. За ред. С. І. Черкашина". – Тернопіль: ТДМУ – Укрмедкнига, 2016. – 300 с.

Гасюк П. А., Щерба В. В., Росоловська С. О., Зубченко С. Г., Воробець А. Б., Радчук В. Б.

"Естетична аспекти дизайну ортопедичних конструкцій". - Тернопіль: ФОП Пархін В. В., 2016. - 152 с.

Гасюк П. А., Щерба В. В. «Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології». – 3-є видання. – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2016. – 222 с.

Гасюк П. А., Костенко Є. Я., Мачоган В. Р., Росоловська С. О., Воробець А. Б. «Альманах з ортопедичної стоматології». – Тернопіль: "Богдан", 2015. – 352 с.

Гасюк П. А., Костенко Є. Я, Щерба В. В., Савчин В. Я. «Протезування при повній втраті зубів». – Ужгород, 2013. ПРАТ Видавництво «Закарпаття»– 222 с.

Гасюк П. А., Гевкалюк Н. О., Щерба В. В. «Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології». – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2012. – 212 с.

Патенти

Спосіб моделювання пародонтиту


Мачоган В.Р., Авдєєв О.В.

Патент 65771 U Україна, МПК G09B 23/28

№ u201107714 від 12.12.2011.

Бюлетень № 23.

Спосіб лікування захворювань тканин пародонта на тлі аліментарно-конституційного ожиріння у дітей

Лебідь О.І., Шманько В.В.

Пат. 93601 Україна, МПК (2014.01) А 61С 3/00 (2014.01) А 61К 6/00.

№ U201404252 ; заявл. 22.04.2014р.; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19.

Авторські свідоцтва

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Пропедевтика ортопедичної стоматології"


Щерба В.В., Росоловська С.О.


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

№ 59014 від 25.03.2015.


Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортопедична стоматологія"


Мачоган В.Р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

№ 59025 від 25.03.2015.

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету

"Propedeutic of child therapeutic dentistry"

Дуда К.М.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

№ 58111 від 15.01.2015.

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології"

Дуда К.М.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

№ 58112 від 15.01.2015

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Child therapeutic dentistry"

Лебідь О.І.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

№ 58100 від 15.01.2015

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Child surgical dentistry "

Лебідь О.І.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

№ 58134 від 15.01.2015