На кафедрі стоматології факультету післядипломної освіти виконується науково-дослідна робота на тему: Патогенетичні особливості комплексного лікування захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій (2019-2021 рр., керівник доц. К.М. Дуда)

Метою дослідної роботи є з’ясувати патогенетичні особливості перебігу захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій та клініко-експерементально обґрунтувати ефективні напрямки комплексного лікування та корекції цих патологій.

Також виконуються дві докторські роботу доц. Щерби В.В. на тему «Патогенетичні особливоті перебігу і лікуваня генералізованого пародонтиту, асоційованого з гіпо чи гіпертеріозом» та доц. Дуди К.М. на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування методів репаративної терапії для лікування хронічного пародонтиту». Доцентами кафедри Лебідь О.І. та Дуда К.М. видано навчальний посібник «Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей».

Викладачі регулярно відвідують начальні лекції та семінари по професійній тематиці.

За останні роки доцентами та професором кафедри видано понад 60 наукових праць.

Колектив кафедри бере активну участь у профільних конференціях, майстеркласах та інших наукових заходах не тільки, як учасники, а й як співорганізатори. Так у 2018 році було проведено, разом із кафедрою ортопедичної стоматології ТДМУ, науково-практичну конференціїю "Тернопіль дентал саміт"

Колектив кафедри виконував фрагмент науководослідної роботи 0116U005076 Патогенетичні підходи до лікування основних стоматологічних захворюваньна основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології (2016-2018 рр., керівник проф. П. А. Гасюк)

доц. В.Р. Мачоган, доц. О.І. Лебідь під час конференції молодих вчених (2020 рік )

9 листопада 2020 року відбувся офіційний захист дисертаційної роботи на здобуття звання доктора медичних наук доцентом Щербою В.В. Тема докторської дисертації «Патогенетичні особливості перебігу і лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з гіпо- чи гіпертеріозом».

Офіційний захист дисертації на звання доктора медичних наук доцента Щерби В.В. м.Тернопіль, Спеціалізація "Патологічна фізіологія" (2020 рік)

На кафедрі захищено ряд дисертаційних робіт:

Щерба Віталій Володимирович, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчив у 2005 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Патобіохімічні особливості дії грамнегативної мікрофлори на тканини пародонта при хімічному ураженні печінки».

Лебідь Оксана Іванівна, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчила у 2008 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна ефективність комбінованого використання антисептика та фіто збору при лікуванні захворювань тканин пародонта у підлітків з аліментарно-конституційним ожирінням».

Мачоган Володимир Романович, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчив у 2005 році Івано-Франківський національний медичний університет. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика».

Лучинський Віталій Михайлович, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчив у 2009 році Івано-Франківський національний медичний університет. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему, «Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають на території забрудненій ксенобіотиками».

Федірко Галина Володимирівна, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчила у 2007 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу»

Дуда Катерина Михайлівна, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчила у 2010 році Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету типу 2».

Основні напрямки досліджень на кафедрі:

  • Розробка методик прогнозування карієсу, захворювань тканин періодонту та некаріозних уражень твердих тканин зубів у дітей.

  • Дослідження факторів довкілля в екологічно несприятливих регіонах, які можуть сприяти розвитку стоматологічних захворювань та розробка методик мінімалізації їх впливу на органи ротової порожнини.

  • Вивчення кількісного та якісного розподілу кальцію, фосфору, фтору в твердих тканинах зубів у період їх розвитку у дітей із забруднених регіонів.

  • Дослідження властивостей змішаної слини, як факторів ризику розвитку карієсогенної ситуації в ротовій порожнині з використанням прогностичних тестів (мікрокристалізація, вміст Str.mutans та Lactobaccilus, буферної ємності, насиченість організму аскорбіновою кислотою).

  • Вивчення особливостей формування захворювань органів ротової порожнини у дітей з факторами ризику в анамнезі (ДЦП, соматичні захворювання, цукровий діабет у матері).

  • Дослідження впливу різних антибактеріальних факторів на анаеробну мікрофлору при лікуванні глибокого карієсу.

  • Вдосконалення методик лікування вогнищевої демінералізації емалі.

  • Обґрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із зубощелепними аномаліями з шкіл-інтернатів.


У Тернополі днями проходив “Ternopil Dental Sammit”. Науково-практична конференція з міжнародною участю була присвячена 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського. Подія зібрала більш ніж 200 фахівців стоматологів з різних міст України та з-за кордону. Протягом двох днів учасники саміту працювали у конгрес-центрі “Червона калина”. Також конференція зібрала завідувачів та завучів кафедр ортопедичної стоматології вищих навчальних закладів України. Працівники кафедри брали активну участь в роботі конференції.

Учасники науково-практичної конференції "Тернопіль дентал саміт" (2018 рік)

Викладачі кафедри взяли участь в студентській науковій конференції "XXII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (2018 рік)