На кафедрі стоматології ННІ післядипломної освіти викладачі активно працюють у різних наукових напрямках, до прикладу, доцент Щебрба Віталій Володимирович та Дуда Катерина Михайлівна запланували та виконують у строки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

За останні роки доцентами та професором кафедри видано понад 60 наукових праць.

Колектив кафедри бере активну участь у профільних конференціях, майстеркласах та інших наукових заходах не тільки, як учасники, а й як співорганізатори. Так у 2018 році було проведено, разом із кафедрою ортопедичної стоматології ТДМУ, науково-практичну конференціїю "Тернопіль дентал саміт"

Колектив кафедри виконував фрагмент науководослідної роботи 0116U005076 Патогенетичні підходи до лікування основних стоматологічних захворюваньна основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології (2016-2018 рр., керівник проф. П. А. Гасюк)

Учасники науково-практичної конференції "Тернопіль дентал саміт" (2018 рік)

Викладачі кафедри взяли участь в студентській науковій конференції "XXII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (2018 рік)