Навчальна робота

Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються лікарі-інтерни 1-го та 2-го років навчання за держзамовленням та на контрактній основі за фахом «Стоматологія».

Навчання проводиться на українській мові. Підготовка лікарів-інтернів проводиться по таких розділах: « Загальний розділ», «Терапевтична стоматологія», «Дитяча стоматологія», «Основні методи амбулаторного хірургічного лікування стоматологічних захворювань у дорослих та дітей», «Вибрані питання ортопедичного лікування патології жувальної системи», « Зубощелепні аномалії. Питання ортодонтії».

Навчання складається з читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, розглядів (презентацій) типових та рідкісних випадків в клінічній стоматологічній практиці.

На кафедрі велику увагу приділено оптимізації самостійного навчання інтернів, надається змога глибше вивчати та представляти дану патологію, визначити правильну діагностику та лікувальну тактику в кожному окремому випадку, засвоювати методики роботи новими матеріалами з використанням сучасних технологій.

Тому, колектив кафедри працює над створенням навчально-методичної бази, наповненням Wep-сторінки з даних курсів з урахуванням нових даних науки та техніки.

Наявна Інтернет - мережа на кафедрі дозволяє впроваджувати нові форми самопідготовки (“Elex”). У процесі навчання використовуються комп’ютерний клас та бібліотечні фонди ТДМУ.

Окрім того, майбутні лікарі удосконалюють теоретичні знання шляхом написання рефератів, що передбачено типовою навчальною програмою, приймають активну участь у конференціях, присвячених актуальним питанням у стоматології.