На кафедрі працюють: 7 доцентів, 1 асистент, 1 старший лаборант. Усі співробітники кафедри володіють сучасними лікувально-діагностичними стоматологічними методиками. Суттєвий практичний досвід, достатня сучасна наукова база та особисті людські якості надають можливість співробітникам кафедри стоматології здійснювати навчання інтернів та лікування хворих на сучасному висококваліфікованому рівні.

На кафедрі забезпечується безперервна освіта: первинна спеціалізація за спеціальністю стоматологія; тематичне удосконалення лікарів-стоматологів.

Велику увагу приділено оптимізації самостійного навчання інтернів, надається змога глибше вивчати та представляти дану патологію, визначити правильну діагностику та лікувальну тактику в кожному окремому випадку, засвоювати методики роботи новими матеріалами з використанням сучасних технологій.

Тому, колектив кафедри працює над створенням навчально-методичної бази, наповненням Wep-сторінки з даних курсів з урахуванням нових даних науки та техніки.

Наявна Інтернет - мережа на кафедрі дозволяє впроваджувати нові форми самопідготовки (“Elex”). У процесі навчання використовуються комп’ютерний клас та бібліотечні фонди ТДМУ.

Окрім того, майбутні лікарі удосконалюють теоретичні знання шляхом написання рефератів, що передбачено типовою навчальною програмою, приймають активну участь у конференціях, присвячених актуальним питанням у стоматології.

Професор Черкашин С.І. видав посібник «Захворювання скронево-щелепного суглоба: клініка, діагностика і принципи лікування», «Хвороби скронево-щелепного суглобу».

Прийом пацієнта під керівництвом доц. Дуда К.М. (2019 рік)

Колектив кафедри займається проблемами профілактики і лікування захворювань зубів, слизової оболонки порожнини рота, запальних процесів, пухлин і вроджених вад щелепно – лицевої ділянки.

На кафедрі велику увагу приділено оптимізації самостійного навчання лікарів-інтернів, надається змога глибше вивчати та представляти патологію, визначати правильну тактику в кожному окремому випадку, засвоювати методики роботи з новими матеріалами з використанням сучасних технологій, враховуючи передові світові технології.

Створено робочі програми для лікарів-інтернів 1-го та 2-го років навчання з фаху “Стоматологія” згідно типового навчального плану 2013 р.

Колектив кафедри створив для лікарів-інтернів І та ІІ року навчання з усіх розділів методичні рекомендації для інтернів, методичні розробки для викладачів, матеріали для підготовки до практичних занять та лекцій, мультимедійні презентації лекцій, відеофільми, таблиці, тестові завдання, наявні рентгенограми та ортопантомограми тощо.

Підготовка до “Кроку-3” здійснювалася шляхом читання лекцій та щоденного опрацьовування лікарями-інтернами ситуаційних задач з стоматологічних нозологій.

Упродовж 22-24 січня 2018 року на кафедрі стоматології відбувся майстер-клас з імплантології «Базовий курс з імплантації» для лікарів-інтернів першого року навчання. У рамках заходу усі учасники мали можливість відпрацювати навички роботи з системою імплантів «IMPLANTSWISS» та прослухати базовий теоретичний курс.

Представник компанії «IMPLANTSWISS» Надія Антонів прочитала лекцію «Імплантологія в стоматології» (2018 рік)

Відпрацювання практичних навичок роботи з системою імплантів під контролем доц. Мачогана В.Р. та представника

компанії «IMPLANTSWISS» Надії Антонів (2018 рік)

Ініціаторами цього майстер-класу стали викладачі кафедри стоматології післядипломної освіти. Варто зазначити, що заняття викликало жвавий інтерес у лікарів-інтернів. Це дало змогу суттєво покращити їх теоретичні знання та практичні навички.