Колектив кафедри займається проблемами профілактики і лікування захворювань зубів, слизової оболонки порожнини рота, запальних процесів, пухлин і вроджених вад щелепно – лицевої ділянки.

На кафедрі велику увагу приділено оптимізації самостійного навчання лікарів-інтернів, надається змога глибше вивчати та представляти патологію, визначати правильну тактику в кожному окремому випадку, засвоювати методики роботи з новими матеріалами з використанням сучасних технологій, враховуючи передові світові технології.

Створено робочі програми для лікарів-інтернів 1-го та 2-го років навчання з фаху “Стоматологія” згідно типового навчального плану 2013 р.

Колектив кафедри створив для лікарів-інтернів І та ІІ року навчання з усіх розділів методичні рекомендації для інтернів, методичні розробки для викладачів, матеріали для підготовки до практичних занять та лекцій, мультимедійні презентації лекцій, відеофільми, таблиці, тестові завдання, наявні рентгенограми та ортопантомограми тощо.

Підготовка до “Кроку-3” здійснювалася шляхом читання лекцій та щоденного опрацьовування лікарями-інтернами ситуаційних задач з стоматологічних нозологій. .

доц. В.Р. Мачоган разом із лікарями-інтернами проводить курацію пацієнта (2021 рік)

Лікарі-інтерни проходять практичну частину заняття (2021рік)

Викладачі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського 10-11 лютого 2021 року здобували практичні навички під час тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті», який був організований координаторами Українсько-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Тренерами цього заходу були радник міністра охорони здоров'я (2018-2020 рр.) Матвій Хренов і медіаексперт Олексій Ковжун.

Упродовж двох днів представники ТНМУ отримували нову інформацію і відпрацьовували практичні навички з таких тем: «Відносини між керівником і підлеглим. Як реалізувати ідею в рамках великої бюрократичної системи», «Зрозуміти себе та свого керівника», «Основи комунікації», «Союзники та зацікавлені сторони. Як створення коаліції допомагає реалізувати ідею».


Тетяна Степурко розповіла, що в рамках проєкту під час формування тренінгових програм координатори керуються основоположними засадами Національної агенції з забезпечення якості освіти та статтями Закону України «Про вищу освіту». Вона додала, що за законодавчими актами, виші є автономними закладами. «Не всі ЗВО мають інструменти і не всі розуміють, якими інструментами вони можуть користуватися, щоб покращувати і поглиблювати свою автономію. Ми співпрацюємо з міжнародними колегами, які розвивають освітню політику в Україні, тому бачимо, яких інструментів не вистачає і намагаємося поділитися знаннями та досвідом. Це часто навіть дуже прості інструменти на кшталт комунікації. Просто треба бути небайдужими, мотивованими, бажати змінювати ситуацію на краще», - наголосила керівниця офісу впровадження Українсько-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».


Викладачі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського під час тренінгу "Ефективні комунікації в медичному університеті" (2021 рік)

В лютому 2020 року на стоматологічний факультет ТНМУ завітав представник японської компанії-виробника діагностичного медичного обладнання «Yoshida» Кен Курода. Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан ознайомив гостя з діяльністю нашого університету. Про компанію «Yoshida» розповів представник фірми-партнера в Україні – директор Тернопільського приватного підприємства «Галіт» Володимир Золотий. Він зазначив, що на виробничих потужностях фірми новітні технології використовують у розробці та виробництві стоматологічних установок, наконечників, рентгенівського устаткування, стоматологічних комп’ютерних томографів, лазера, МРТ та інших виробах медичного призначення. Особливий стоматологічний продукт компанії – це панорамні комп’ютерні томографи, апарати для МРТ.

Кен Курода прочитав лекцію про 3D- діагностику в стоматології і про використання цієї методики в стоматологічній практиці.

Почерпнути цінну інформацію прийшли лікарі-інтерні. Під час візиту було домовлено про співпрацю між японською стороною та ТНМУ. Варто зауважити, що сучасне обладнання, яке виготовляє компанія Yoshida, зокрема ортопаномограф використовують на клінічних базах стоматологічного факультету ТНМУ.

проф. С.Й. Запорожан, доц. В.В. Щерба, доц. В.Р. Мачоган після лекції Кена Куродо про 3D діагностику в стоматології (2020 рік)

Викладачі кафедри доц. Г.В. Стойкевич, ас. І.М. Яворська-Скрабут, доц. В.М. Лучинський, доц. В.Р. Мачоган разом із лікарями інтернами під час лекції Кена Куродо про 3D діагностику в стоматології (2020 рік)

Упродовж 22-24 січня 2018 року на кафедрі стоматології відбувся майстер-клас з імплантології «Базовий курс з імплантації» для лікарів-інтернів першого року навчання. У рамках заходу усі учасники мали можливість відпрацювати навички роботи з системою імплантів «IMPLANTSWISS» та прослухати базовий теоретичний курс

доц. Дуда К.М. з лікарями-інтернами проводить прийом пацієнта (2019 рік)

НадіяАнтонів представник компанії «IMPLANTSWISS» прочитала лекцію «Імплантологія в стоматології» (2018 рік)

Відпрацювання практичних навичок роботи з системою імплантів під контролем доц. Мачогана В.Р. та представника

компанії «IMPLANTSWISS» Надії Антонів (2018 рік)

Ініціаторами цього майстер-класу стали викладачі кафедри стоматології післядипломної освіти. Варто зазначити, що заняття викликало жвавий інтерес у лікарів-інтернів. Це дало змогу суттєво покращити їх теоретичні знання та практичні навички.

На кафедрі за програмою з фаху «Стоматологія» викладаються такі дисципліни: «Терапевтична стоматологія»; «Дитяча стоматологія»; «Ортодонтія»; «Хірургічна стоматологія»; «Ортопедична стоматологія».

Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі стоматологічного центру ТНМУ, яка полягає в підготовці лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» протягом 2 років.

З 2017 року кафедра почала проведення передатестаційного циклу за фахом «Стоматологія» та «Терапевтична стоматологія» а з 2019 року - циклів тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів різних спеціальностей з актуальних проблем сучасної стоматології,.

Відповідальним і вагомим напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка лікарів-інтернів до інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК—3. Стоматологія». З метою оптимізації її проведення створено власну комп’ютерну програму, щорічно видаються методичні вказівки для самостійної роботи інтернів. Крім того, співробітники кафедри неодноразово були співавторами збірок тестових завдань до інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК—3. Стоматологія» центру тестування МОЗ України.