Офіційно кафедра стоматології ННІ ПО була створена 27.08.2013р. за адресою Чехова 7. На момент заснування, в штаті кафедри нараховувалося 7 осіб: завідувач кафедри – проф. С.І. Черкашин, доц. А.Б. Бойків, доц. О. О. Стаханська, к.м.н. В.Є. Пудяк, к.м.н. В.М. Лучинський, ас. Б.О. Паласюк, ас. В.Я. Крупей.

Колектив кафедри (зліва направо): доц. А.Б. Бойків, ас. Б.О. Паласюк, проф. С.І .Черкашин, доц. О.О. Стаханська, к.м.н. В.Є. Пудяк, лаб. М.З. Сампара, ас. В.Я. Крупей, к.м.н. В.М. Лучинський (2014 рік)


Колектив кафедри (зліва направо): лаб. М.З. Сампара, доц. В.М. Лучинський, доц. Г.В. Стойкевич, проф. С.І .Черкашин, доц. К.М. Дуда, доц. В.В. Щерба, доц. О.І. Лебідь, доц. В.Р. Мачоган. (2019 рік)

Черкашин Степан Іванович, доктор медичних наук, професор в 1965 р. закінчив Харківський медичний стоматологічний інститут, після чого працював лікарем в Республіканській клінічній лікарні ім. Фрунзе, з 1966 р. – аспірантом кафедри анатомії Киргизького медичного інституту, де в 1971 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену патології лицевого нерва, після чого переїхав у Тернопіль. Працював на посаді асистента курсу стоматології медичного інституту, а з 1981 р. – завідуючий курсом.

В 1991 р. захистив докторську дисертацію, присвячену хронічній вогнищевій інфекції. За час роботи проф. С.І. Черкашин опублікував більше 60 наукових робіт, присвячених проблемі вогнищевої хронічної одонтогенної інфекції і лікуванню атрозо-артритів СНЩС, видав підручники «Хвороби щелепно-лицевої ділянки» для медичних вузів І-ІІ ступеня акредитації, «Основи стоматології і щелепно-лицевої хірургії» для студентів медичних вузів ІІІ- ІV ступенів акредитації.

Щерба Віталій Володимирович, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчив у 2005 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Патобіохімічні особливості дії грамнегативної мікрофлори на тканини пародонта при хімічному ураженні печінки».

Лебідь Оксана Іванівна, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчила у 2008 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна ефективність комбінованого використання антисептика та фіто збору при лікуванні захворювань тканин пародонта у підлітків з аліментарно-конституційним ожирінням».

Мачоган Володимир Романович, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчив у 2005 році Івано-Франківський національний медичний університет. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика».

Лучинський Віталій Михайлович, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчив у 2009 році Івано-Франківський національний медичний університет. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему, «Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають на території забрудненій ксенобіотиками».

Федірко Галина Володимирівна, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчила у 2007 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу»

Дуда Катерина Михайлівна, доцент кафедри стоматології ННІ ПО, закінчила у 2010 році Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету типу 2».

З вересня 2019 року штат кафедри поповнився двома новими працівниками: доц. Паласюк Б.О. та к.мед.н., ас. Яворська-Скрабут І.М.. Тимчасово виконуючий обовязки завідуючого кафедри к.мед.н., доцент Щерба В.В.

Колектив кафедри верній ряд (зліва направо): ас. І.М. Яворська-Скрабут, доц. В.Р. Мачоган., доц. В.М. Лучинський, доц. В.В. Щерба, доц. Б.О. Паласюк, лаб. М.З. Сампара. Нижній ряд (зліва направо): доц. Г.В. Стойкевич, доц. К.М. Дуда, доц. О.І. Лебідь. (2020 рік)

На кафедрі викладаються такі дисципліни: Загальний розділ, Хірургічна стоматологія, Ортопедична стоматологія, Дитяча стоматологія, Ортодонтія.

Викладачі кафедри читають лекції, проводять практичні та семінарські заняття для лікарів-інтернів 1-го та 2 –го року навчання і лікарів-курсантів.

З березня 2016 року на кафедрі були організовані курси удосконалення для лікарів-стоматологів за фахом «Стоматологія». На передатестаційному циклі лікарі мають можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень, здобути нові знання та навики шляхом відвідування лекцій та практичних занять.

На кафедрі проводиться лікувальна робота. Населенню надаються великий спектр стоматологічних послуг, проводиться просвітницька робота серед населення, профілактичний огляд пацієнтів.

Працівниками кафедри виконується дві докторські дисертації доц. Щербою В. В. «Патогенетичні особливості перебігу і лікування генерелізованого парадонтиту, асоційованого з гіпо чи гіпертеріозом» та доц. Лучинським В.М. «Оптимізація прогностичних та лікувально-профілактичних заходів у людей з частковою адентією зубних рядів».

У своїй роботі кафедра використовує такі форми традиційного навчання, як лекції, практичні заняття, семінари, прийом хворих, розбір клінічних ситуацій, науково-практичні конференції, написання рефератів, доповідей, наукової роботи, навчання в комп'ютерних класах, створення відеофільмів, самостійної роботи.

Колектив кафедри сповнений енергії, перед ним стоять великі та важливі завдання щодо вдосконалення усіх видів діяльності, з якими він прагне справитися.