Офіційно кафедра стоматології ННІ ПО була створена 27.08.2013р. за адресою Чехова 7. На момент заснування, в штаті кафедри нараховувалося 7 осіб: завідувач кафедри – проф. С.І. Черкашин, доц. А.Б. Бойків, доц. О. О. Стаханська, к.м.н. В.Є. Пудяк, к.м.н. В.М. Лучинський, ас. Б.О. Паласюк, ас. В.Я. Крупей.

Колектив кафедри (зліва направо): доц. А.Б. Бойків, ас. Б.О. Паласюк, проф. С.І .Черкашин, доц. О.О. Стаханська, к.м.н. В.Є. Пудяк, лаб. М.З. Сампара, ас. В.Я. Крупей, к.м.н. В.М. Лучинський (2014 рік)

З 2016 року колектив кафедри було реорганізовано. На кафедрі викладаються такі дисципліни: Загальний розділ, Хірургічна стоматологія, Ортопедична стоматологія, Дитяча стоматологія, Ортодонтія.

Викладачі кафедри читають лекції, проводять практичні та семінарські заняття для лікарів-інтернів 1-го та 2 –го року навчання і лікарів-курсантів.

З березня 2016 року на кафедрі були організовані курси удосконалення для лікарів-стоматологів за фахом «Стоматологія». На передатестаційному циклі лікарі мають можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень, здобути нові знання та навики шляхом відвідування лекцій та практичних занять.

На кафедрі проводиться лікувальна робота. Населенню надаються великий спектр стоматологічних послуг, проводиться просвітницька робота серед населення, профілактичний огляд пацієнтів.

Працівниками кафедри виконується дві докторські дисертації доц. Щербою В. В. «Патогенетичні особливості перебігу і лікування генерелізованого парадонтиту, асоційованого з гіпо чи гіпертеріозом» та доц. Лучинським В.М. «Оптимізація прогностичних та лікувально-профілактичних заходів у людей з частковою адентією зубних рядів».

У своїй роботі кафедра використовує такі форми традиційного навчання, як лекції, практичні заняття, семінари, прийом хворих, розбір клінічних ситуацій, науково-практичні конференції, написання рефератів, доповідей, наукової роботи, навчання в комп'ютерних класах, створення відеофільмів, самостійної роботи.

Колектив кафедри сповнений енергії, перед ним стоять великі та важливі завдання щодо вдосконалення усіх видів діяльності, з якими він прагне справитися.

Колектив кафедри (зліва направо): лаб. М.З. Сампара, доц. В.М. Лучинський, доц. Г.В. Стойкевич, проф. С.І .Черкашин, доц. К.М. Дуда, доц. В.В. Щерба, доц. О.І. Лебідь, доц. В.Р. Мачоган. (2019 рік)

Колектив кафедри верній ряд (зліва направо): ас. І.М. Яворська-Скрабут, доц. В.Р. Мачоган., доц. В.М. Лучинський, доц. В.В. Щерба, доц. Б.О. Паласюк, лаб. М.З. Сампара. Нижній ряд (зліва направо): доц. Г.В. Стойкевич, доц. К.М. Дуда, доц. О.І. Лебідь. (2020 рік)