1. 0116U005076 Патогенетичні підходи до лікування основних стоматологічних захворюваньна основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології (2016-2018 рр., керівник проф. П. А. Гасюк)

2. 0119U002430 Патогенетичні особливості комплексного лікування захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій (2019-2021 рр., керівник доц. К.М. Дуда)