Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Щерба Віталій Володимирович «Патогенетичні особливості перебігу і лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з гіпо- чи гіпертеріозом» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2020).

2. Мачоган Володимир Романович «Клініко-експериментальне обґрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Одеса, 2012).

3. Лучинський Віталій Михайлович «Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають на території забрудненій ксенобіотиками» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Львів, 2013).

4. Щерба Віталій Володимирович «Патобіохімічні особливості дії грамнегативної мікрофлори на тканини пародонта при хімічному ураженні печінки» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2014).

5. Лебідь Оксана Іванівна «Клінічна ефективність комбінованого використання антисептика та фітозбору при лікуванні захворювань тканин пародонта у підлітків з аліментарно-конституційним ожирінням» за спеціальністю 14.01.22 - клінічна фармакологія (Одеса, 2014).

6. Федірко Галина Володимирівна «Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Чернівці, 2014).

7. Дуда Катерина Михайлівна «Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету типу 2» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Чернівці, 2015).