Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Щерба Віталій Володимирович «Патогенетичні особливості перебігу і лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з гіпо- чи гіпертеріозом» (2020).

2. Мачоган Володимир Романович «Клініко-експериментальне обґрунтування лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням синбіотика» (2012). 14.01.22 – стоматологія

3. Лучинський Віталій Михайлович «Особливості профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають на території забрудненій ксенобіотиками» (2013). 14.01.22 – стоматологія

4. Щерба Віталій Володимирович «Патобіохімічні особливості дії грамнегативної мікрофлори на тканини пародонта при хімічному ураженні печінки» (2014).

5. Лебідь Оксана Іванівна «Клінічна ефективність комбінованого використання антисептика та фітозбору при лікуванні захворювань тканин пародонта у підлітків з аліментарно-конституційним ожирінням» (2014).

6. Федірко Галина Володимирівна «Патогенетичні особливості перебігу політравми в умовах гіпокінетичного остеопорозу» (2014).

7. Дуда Катерина Михайлівна «Патогенетичні особливості перебігу гострого пародонтиту на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету типу 2» (2015).