Щерба Віталій Володимирович

Освіта і трудова діяльність:

            У 2005 році закінчив стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

З 2005 по 2007 року навчався у інтернатурі на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

З 2009 по 2015 року працював асиситентом кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України». 

З 2016 по даний час працює на кафедрі стоматології ННІ ПО ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» на посаді доцента кафедри.

     Наукова діяльність:

            У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Патобіохімічні особливості дії ендотоксину грамнегативної мікрофлори  на тканини пародонту при хімічному ураженні печінки", та отримав диплом кандидата медичних наук за фахом патологічна фізіологія.

         У 2015 році запланував докторську дисертацію на тему "Патогенетичні особливості перебігу і лікування генералізованого пародонтиту асоційованого з гіпо- чи гіпертеріозом".

Comments